bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Dolphin Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Dolphin Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Посиди

Dolphin Beach Hotel е тризвезден хотел разположен в Посиди до самия бряг на морето с невероятна гледка. Хотелът е много добър избор за една незабравима почивка!

Местоположение на Dolphin Beach Hotel, Халкидики

Посиди се намира на западния бряг на Касандра само на 90 км от летището в Солун. Селището е известно със своите рибни таверни и с прекрасния, километричен пясъчен плаж. Dolphin Beach Hotel е разположен само на 15 минути от светилището на Посейдон и от 150 годишния морски фар.

разстояние до плажа: 20м
разстояние до центъра: 2.1km

Адрес: Посиди, Гърция

Удобства в Dolphin Beach Hotel

Независимо, че хотела се намира до брега на морето, можете да се отпуснете на шезлонгите до открития басейн, а на бар-басейна ще се насладите на любимите си коктейли.

Стаи и настаняване в Dolphin Beach Hotel

Хотелът разполага с модерно оборудвани двойни и фамилни стаи с изглед море или градина.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

892лв
758лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
611лв
520лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
724лв
616лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
484лв
411лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
713лв
606лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
807лв
686лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1207лв
1026лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
483лв
410лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1321лв
1123лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1030лв
876лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1350лв
1148лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1721лв
1463лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1059лв
900лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1339лв
1138лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1829лв
1555лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2561лв
2177лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3527лв
2822лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2586лв
2069лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1086лв
923лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
726лв
617лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
873лв
742лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
382лв
325лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
262лв
223лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3046лв
2589лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4058лв
3449лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
645лв
549лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
966лв
821лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
786лв
668лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1146лв
974лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
349лв
297лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
509лв
433лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1268лв
1078лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1784лв
1517лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
476лв
405лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
356лв
303лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3825лв
3060лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
2902лв
2321лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2547лв
2165лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1920лв
1632лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
436лв
371лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
556лв
473лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1133лв
906лв
30.08-09.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1533лв
1226лв
30.08-09.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
242лв
206лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
362лв
308лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
423лв
339лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
623лв
499лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3834лв
3259лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2789лв
2370лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3906лв
3320лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
5325лв
4527лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2111лв
1794лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3123лв
2654лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2919лв
2481лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2078лв
1766лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3821лв
2942лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-23%
2880лв
2217лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-23%
873лв
742лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3901лв
3121лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2889лв
2311лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2272лв
1863лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-18%
1749лв
1434лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-18%
764лв
650лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
524лв
445лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2284лв
1827лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1552лв
1242лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
891лв
757лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2536лв
2156лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1251лв
1063лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3569лв
3034лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
446лв
366лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
317лв
260лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
1298лв
1103лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1018лв
865лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1710лв
1454лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2485лв
2112лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2686лв
2149лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
831лв
640лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-23%
1963лв
1571лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
713лв
606лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1111лв
856лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
1251лв
1063лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
891лв
757лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1360лв
1088лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1760лв
1408лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1454лв
1236лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1854лв
1576лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3498лв
2973лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4543лв
3862лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2761лв
2347лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
3629лв
3085лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1209лв
967лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
909лв
727лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1191лв
1012лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
911лв
774лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1448лв
1231лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
968лв
823лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1973лв
1677лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1328лв
1129лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
531лв
435лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
731лв
599лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
713лв
570лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
953лв
762лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1585лв
1347лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1306лв
1006лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-23%
2231лв
1896лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1829лв
1408лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-23%
1298лв
1103лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2240лв
1904лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1018лв
865лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2972лв
2526лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2320лв
1972лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3095лв
2631лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1682лв
1429лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2282лв
1939лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
637лв
541лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
437лв
371лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
655лв
524лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1015лв
812лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1484лв
1262лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2216лв
1884лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1094лв
875лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
734лв
587лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2420лв
2057лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1645лв
1398лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3175лв
2540лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
831лв
707лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1111лв
945лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2375лв
1900лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2497лв
2122лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3509лв
2982лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
831лв
707лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1111лв
945лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2078лв
1600лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-23%
2919лв
2247лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-23%
3095лв
2476лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2320лв
1856лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
873лв
742лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2181лв
1745лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2902лв
2321лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1018лв
865лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1298лв
1103лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
636лв
490лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
796лв
613лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-23%
3049лв
2592лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2326лв
1977лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
3256лв
2768лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2481лв
2109лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
873лв
742лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1410лв
1128лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1890лв
1512лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
630лв
504лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
430лв
344лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
637лв
509лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
437лв
349лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1184лв
948лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
764лв
611лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
892лв
713лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
611лв
489лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1559лв
1325лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2334лв
1984лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1017лв
865лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
737лв
627лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2502лв
2126лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1781лв
1514лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2749лв
2199лв
22-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3761лв
3009лв
22-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1668лв
1334лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1188лв
950лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1829лв
1555лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2561лв
2177лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
3054лв
2443лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2985лв
2299лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
2149лв
1655лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
1111лв
945лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4175лв
3340лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
831лв
707лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3445лв
2928лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4746лв
4034лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2266лв
1813лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3103лв
2482лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3046лв
2589лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4058лв
3449лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2240лв
1837лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-18%
2972лв
2437лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-18%
1934лв
1644лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2579лв
2192лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2240лв
1904лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2972лв
2526лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3611лв
3069лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2707лв
2301лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2909лв
2472лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3869лв
3289лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2679лв
2143лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3515лв
2812лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3487лв
2964лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2647лв
2250лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1659лв
1410лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2182лв
1855лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1194лв
1015лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1811лв
1449лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1391лв
1113лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3799лв
3229лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2895лв
2461лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3975лв
3378лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5175лв
4399лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1194лв
1015лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2272лв
1931лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1749лв
1487лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1693лв
1439лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1273лв
1082лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
927лв
742лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
727лв
582лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
2295лв
1882лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-18%
947лв
805лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1227лв
1043лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1773лв
1453лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
1097лв
878лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1497лв
1198лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
823лв
658лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1183лв
946лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
768лв
653лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
898лв
692лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
1048лв
891лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
658лв
507лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-23%
1048лв
839лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
768лв
614лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1694лв
1440лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1048лв
891лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
241лв
205лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
161лв
137лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
758лв
606лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
517лв
414лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1345лв
1076лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2077лв
1662лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
3181лв
2704лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2260лв
1921лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
437лв
371лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
637лв
541лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2882лв
2306лв
8-15 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1019лв
815лв
8-16 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
699лв
559лв
8-16 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1807лв
1446лв
8-15 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1849лв
1480лв
14-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1222лв
978лв
14-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1876лв
1595лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
986лв
838лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
706лв
600лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
468лв
375лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2780лв
2363лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
668лв
535лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
964лв
790лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
664лв
544лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
713лв
606лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1111лв
889лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
831лв
665лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2195лв
1800лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
1789лв
1521лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1309лв
1113лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1568лв
1285лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
794лв
675лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
594лв
505лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
594лв
475лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
794лв
635лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3509лв
2807лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2497лв
1997лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1829лв
1555лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3598лв
2879лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3123лв
2654лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2677лв
2275лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2195лв
1866лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1902лв
1617лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2219лв
1886лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1568лв
1332лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4879лв
3903лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2561лв
2177лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1509лв
1237лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-18%
1149лв
942лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
1585лв
1347лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2231лв
1896лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2678лв
2276лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
366лв
311лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4376лв
3370лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-23%
261лв
222лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1946лв
1654лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3226лв
2484лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-23%
1559лв
1325лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1139лв
968лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2889лв
2224лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-23%
2454лв
2012лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
3901лв
3004лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-23%
3321лв
2723лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-18%
2836лв
2411лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3672лв
3122лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2707лв
2220лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-18%
3611лв
2961лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
3519лв
2710лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-23%
4670лв
3596лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-23%
556лв
445лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
436лв
349лв
9-12 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1209лв
1028лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
909лв
773лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2972лв
2377лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
2240лв
1792лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1710лв
1316лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-23%
1289лв
993лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-23%
4728лв
3782лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1723лв
1379лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1363лв
1090лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3571лв
2857лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
5319лв
4521лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2319лв
1785лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
1740лв
1340лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-23%
4028лв
3424лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2266лв
1926лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1404лв
1123лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3555лв
3022лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2841лв
2415лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2039лв
1733лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3745лв
3183лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2989лв
2541лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1764лв
1411лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
2666лв
2266лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2715лв
2307лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
15025лв
11569лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
11824лв
9104лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-23%
2272лв
1749лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-23%
1749лв
1347лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-23%
1393лв
1184лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
3257лв
2671лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-18%
1113лв
946лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4269лв
3501лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-18%
954лв
811лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1194лв
1015лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
610лв
470лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-23%
465лв
358лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-23%
4261лв
3409лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
3228лв
2582лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1636лв
1309лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1600лв
1360лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2176лв
1741лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2123лв
1804лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1298лв
1039лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
1018лв
814лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1412лв
1200лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1228лв
945лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-23%
2123лв
1804лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1092лв
928лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1648лв
1269лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
1600лв
1360лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4688лв
3985лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3567лв
3032лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
909лв
727лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3838лв
3262лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1209лв
967лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
5279лв
4487лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
875лв
744лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1155лв
982лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
4497лв
3598лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2865лв
2435лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3527лв
2822лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
5117лв
4094лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3138лв
2510лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
749лв
599лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
4049лв
3441лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
549лв
439лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1425лв
1140лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2070лв
1656лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2366лв
1822лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
1646лв
1267лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
706лв
565лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1126лв
901лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
242лв
206лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
362лв
308лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
161лв
137лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
241лв
205лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
484лв
387лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
724лв
579лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1048лв
891лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1694лв
1440лв
26-31 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
585лв
497лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
865лв
735лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
598лв
478лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
751лв
601лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
878лв
703лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
511лв
409лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1851лв
1573лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4325лв
3676лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3085лв
2622лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2883лв
2451лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
262лв
223лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
382лв
325лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1184лв
948лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1619лв
1376лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3882лв
3183лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
2523лв
2144лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
764лв
611лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
5363лв
4397лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
1936лв
1646лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2897лв
2462лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
10601лв
9011лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2670лв
2056лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-23%
349лв
297лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
509лв
433лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
7255лв
6167лв
03.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

32 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1729лв
1332лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
764лв
650лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
892лв
758лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
611лв
520лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
524лв
445лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
637лв
541лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
437лв
371лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
437лв
349лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
637лв
509лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
382лв
325лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
611лв
489лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1345лв
1076лв
7-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
262лв
223лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2077лв
1662лв
7-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
892лв
713лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
764лв
611лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1780лв
1513лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
524лв
419лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1153лв
980лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3173лв
2602лв
9-15 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-18%
2523лв
2144лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2065лв
1694лв
9-15 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
1619лв
1376лв
9-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1537лв
1307лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2374лв
2018лв
9-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
769лв
630лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
437лв
358лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-18%
764лв
611лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1184лв
948лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
637лв
522лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-18%
1223лв
978лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1187лв
973лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-18%
1783лв
1426лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
796лв
636лв
14-20 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
555лв
444лв
14-20 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1972лв
1577лв
15-22 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1291лв
1033лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1919лв
1535лв
15-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1411лв
1129лв
15-22 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1099лв
934лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1360лв
1115лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
838лв
687лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
1256лв
1030лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
1622лв
1379лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1988лв
1630лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-18%
2097лв
1678лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2012лв
1610лв
17-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1537лв
1230лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
890лв
712лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
650лв
520лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2732лв
2186лв
17-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1003лв
853лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
703лв
598лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
446лв
357лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
317лв
254лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
794лв
675лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
594лв
505лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2919лв
2481лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2078лв
1766лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
794лв
651лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-18%
594лв
487лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
2219лв
1775лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3123лв
2498лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2853лв
2283лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3761лв
3009лв
22-29 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2219лв
1886лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3123лв
2654лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
4010лв
3208лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2749лв
2199лв
22-29 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2952лв
2509лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
713лв
606лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
4136лв
3516лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1585лв
1221лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-23%
1963лв
1610лв
24-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-18%
2195лв
1866лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1588лв
1270лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2686лв
2203лв
24-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
1829лв
1555лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2231лв
1718лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
1188лв
950лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1306лв
1110лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1568лв
1332лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2497лв
2047лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
1585лв
1347лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2231лв
1896лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
3509лв
2877лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-18%
1568лв
1332лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2195лв
1866лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2090лв
1672лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3545лв
3013лв
27.06-03.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2927лв
2341лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2531лв
2151лв
27.06-03.07
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1270лв
1016лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
3123лв
2654лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2090лв
1672лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
4085лв
3472лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
950лв
760лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2219лв
1886лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2923лв
2484лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2927лв
2341лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1784лв
1517лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1188лв
950лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1721лв
1463лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
761лв
609лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
641лв
513лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1668лв
1334лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1963лв
1571лв
29.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1268лв
1078лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1321лв
1123лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2686лв
2149лв
29.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1493лв
1269лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1829лв
1500лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-18%
1306лв
1071лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
1072лв
912лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1106лв
885лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
26317лв
21054лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2359лв
1887лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
3132лв
2662лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3086лв
2623лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3262лв
2610лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2218лв
1886лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1526лв
1221лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
19939лв
15951лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4294лв
3650лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1191лв
953лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2428лв
1943лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
911лв
729лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3332лв
2666лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1245лв
996лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
965лв
772лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3385лв
2878лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1484лв
1217лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
1163лв
954лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-18%
2545лв
2163лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2547лв
2165лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3396лв
2717лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1163лв
931лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1484лв
1187лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3094лв
2537лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
2320лв
1903лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-18%
4127лв
3384лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-18%
3095лв
2538лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-18%
2560лв
2048лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1920лв
1632лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1600лв
1232лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-23%
2123лв
1634лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-23%
1773лв
1418лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2295лв
1836лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1298лв
1103лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2579лв
2063лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1018лв
865лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1934лв
1547лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1163лв
954лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-18%
1484лв
1217лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
5300лв
4346лв
11-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
3917лв
3212лв
11-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
6826лв
5597лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-18%
5265лв
4317лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
1018лв
865лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1298лв
1103лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3611лв
3069лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2707лв
2301лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1818лв
1491лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
2902лв
2467лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2181лв
1854лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2418лв
1983лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-18%
2596лв
2207лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2036лв
1731лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2465лв
2095лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1904лв
1619лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1045лв
888лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1325лв
1126лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2788лв
2370лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3691лв
3138лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3999лв
3080лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
4279лв
3509лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-18%
1142лв
913лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1502лв
1201лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3338лв
2737лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
3058лв
2355лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
3453лв
2659лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-23%
1431лв
1216лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1357лв
1154лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1726лв
1329лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-23%
1167лв
992лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1777лв
1511лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2613лв
2091лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1831лв
1556лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2036лв
1731лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3334лв
2667лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1556лв
1323лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4413лв
3398лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
3599лв
2771лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
1366лв
1161лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2207лв
1699лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
1565лв
1205лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-23%
927лв
788лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1086лв
923лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2731лв
2103лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-23%
1245лв
958лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
2448лв
1885лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
3180лв
2449лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-23%
2448лв
2008лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
3180лв
2608лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
2068лв
1758лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
597лв
507лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
5912лв
5025лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
477лв
405лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
7513лв
6386лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2713лв
2306лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
4879лв
3903лв
1-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3722лв
2978лв
1-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
2272лв
1817лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1749лв
1399лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2385лв
1836лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-23%
3105лв
2391лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-23%
3623лв
2971лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
2782лв
2281лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-18%
1749лв
1487лв
3-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2272лв
1931лв
3-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
4138лв
3518лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5259лв
4470лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
1590лв
1351лв
10-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1990лв
1692лв
10-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2069лв
1655лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
350лв
280лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2696лв
2157лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
454лв
363лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
796лв
637лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
636лв
509лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2788лв
2230лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3691лв
2953лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
744лв
595лв
16-20 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
984лв
787лв
16-20 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
3999лв
3200лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2418лв
1935лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1818лв
1454лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
5320лв
4256лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
1693лв
1354лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1273лв
1018лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3682лв
3129лв
20-27 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1018лв
865лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
4865лв
4136лв
20-27 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1298лв
1103лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2547лв
2038лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1920лв
1536лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2972лв
2526лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2610лв
2219лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4058лв
3449лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
3046лв
2589лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2240лв
1904лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3478лв
2956лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2086лв
1711лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
2647лв
2170лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
2359лв
1816лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-23%
1023лв
870лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1383лв
1176лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
3371лв
2596лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-23%
1048лв
839лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
3727лв
3168лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
768лв
614лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
2565лв
2180лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1317лв
1080лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
1306лв
1110лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1829лв
1555лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1797лв
1473лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-18%
960лв
768лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
329лв
280лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
449лв
382лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1380лв
1104лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
329лв
280лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
449лв
382лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
4084лв
3472лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
299лв
255лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
219лв
187лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2964лв
2519лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2244лв
1728лв
7-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-23%
3257лв
2507лв
7-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
658лв
527лв
7-13 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
898лв
719лв
7-13 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2791лв
2233лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1924лв
1539лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1603лв
1283лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
2326лв
1861лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1924лв
1635лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2791лв
2373лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
898лв
719лв
12-18 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
658лв
527лв
12-18 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1439лв
1151лв
13-23 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
789лв
607лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-23%
549лв
422лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-23%
658лв
527лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1039лв
831лв
13-23 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
898лв
719лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1140лв
969лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
820лв
697лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1019лв
866лв
15-22 Сеп
на човек