bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Dolphin Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Dolphin Beach Hotel - Халкидики / Касандра, Посиди

Празници - Намаления и промоции

568лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

22 резервации наскоро
409лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
215лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

24 резервации наскоро
136лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
409лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
568лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

13 резервации наскоро
716лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
993лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

25 резервации наскоро

Dolphin Beach Hotel е тризвезден хотел разположен в Посиди до самия бряг на морето с невероятна гледка. Хотелът е много добър избор за една незабравима почивка!

Местоположение на Dolphin Beach Hotel, Халкидики

Посиди се намира на западния бряг на Касандра само на 90 км от летището в Солун. Селището е известно със своите рибни таверни и с прекрасния, километричен пясъчен плаж. Dolphin Beach Hotel е разположен само на 15 минути от светилището на Посейдон и от 150 годишния морски фар.

разстояние до центъра: 2.1km

Удобства в Dolphin Beach Hotel

Независимо, че хотела се намира до брега на морето, можете да се отпуснете на шезлонгите до открития басейн, а на бар-басейна ще се насладите на любимите си коктейли.

Стаи и настаняване в Dolphin Beach Hotel

Хотелът разполага с модерно оборудвани двойни и фамилни стаи с изглед море или градина.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

756лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1033лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
885лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
648лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2747лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2033лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2311лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1587лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
756лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1033лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1171лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
894лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1226лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
949лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2494лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1601лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
590лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
748лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1051лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
814лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
864лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1180лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
590лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
432лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1085лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1401лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
540лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
738лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1107лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
324лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1503лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
443лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1752лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
1356лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1562лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
941лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1033лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
756лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
972лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1328лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1220лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1576лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
883лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1555лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1160лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2108лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
701лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
542лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
949лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1226лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
1335лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
1018лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1429лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1904лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
756лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1033лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2479лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1859лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1379лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1043лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1932лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
660лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4448лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
3415лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
512лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
709лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
609лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
471лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
907лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1321лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1993лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2717лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1110лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
814лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2584лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1690лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2361лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1728лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2951лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2160лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1651лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2271лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2215лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1661лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
985лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1262лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
2892лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2169лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2572лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1857лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
993лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
716лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1637лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1162лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2066лв
20-27 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1512лв
20-27 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
756лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1033лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
885лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
648лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3084лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2084лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1560лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2077лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1226лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
949лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2369лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3227лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2479лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1859лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2182лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3203лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1959лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2518лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2852лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3581лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1399лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2037лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3084лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2084лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1582лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1187лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
935лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
738лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2066лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2619лв
31.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2215лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1661лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1338лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1813лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
705лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
408лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
800лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
523лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
571лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
374лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
686лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
448лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
686лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
800лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
448лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1865лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3036лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
523лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2066лв
21-28 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1512лв
21-28 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4364лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2641лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1814лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3099лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1361лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1981лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2641лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1814лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
518лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
756лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1475лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1080лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1119лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1630лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1037лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1511лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1226лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
949лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3601лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2600лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2102лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1627лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
2293лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3059лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2675лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3568лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
885лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1123лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2793лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3815лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
918лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
681лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2097лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3118лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
1511лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1115лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
747лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1143лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2226лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1332лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
767лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1181лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2355лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1590лв
18-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2977лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4406лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
864лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1180лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2203лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1488лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2311лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1587лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2311лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1587лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1981лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1361лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2121лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1500лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2037лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1399лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2121лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2711лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3819лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1500лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1814лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2645лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1651лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2203лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1134лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1488лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1023лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
786лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2717лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2384лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1993лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1746лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3815лв
15-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
3085лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4149лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2848лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2793лв
15-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3797лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2600лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3601лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2842лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2119лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1225лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1640лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1310лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3415лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1033лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4448лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
590лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
748лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2439лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3297лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1549лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2066лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1226лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
1993лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2717лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
949лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
3980лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5531лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2181лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1561лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
512лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
709лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
1723лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1000лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1600лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1046лв
8-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1788лв
10-16 Юни
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1076лв
10-16 Юни
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
343лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
224лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
10366лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
7756лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1412лв
16-30 Юни
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1966лв
16-30 Юни
на човек

14 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1840лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2668лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2709лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1047лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1442лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1656лв
18-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3232лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2198лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2276лв
18-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3985лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2160лв
19-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2951лв
19-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1180лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
864лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4381лв
22-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2361лв
22-30 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3043лв
22-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1728лв
22-30 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3260лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1134лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1651лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2474лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2641лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1750лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2239лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1814лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1625лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3116лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1414лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2264лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2325лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1134лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1651лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1000лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1134лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1651лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2421лв
30.06-07.07
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3421лв
30.06-07.07
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2326лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3359лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
648лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
540лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
885лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
738лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2121лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1567лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
866лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1143лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3199лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2306лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2498лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1784лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
814лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1051лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1401лв
14-22 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1085лв
14-22 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2717лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1993лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1775лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1380лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2379лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1759лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
924лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
726лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1021лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1298лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
935лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
738лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1123лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
885лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2846лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3846лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3623лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2766лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
738лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
935лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
6068лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4563лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2439лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3297лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2495лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
3261лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
3338лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2444лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1554лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1139лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2572лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
2029лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
2752лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
1857лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2337лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
1717лв
27.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2507лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1784лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2230лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1093лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
3230лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
2809лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1951лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
816лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3867лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2724лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2067лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2924лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
3070лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
5520лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
7893лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
512лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
709лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4257лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
614лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
568лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
409лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
851лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1135лв
8-16 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
819лв
8-16 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
925лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
648лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
780лв
16-18 Сеп
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
524лв
16-18 Сеп
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
323лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
204лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
628лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1043лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
686лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
448лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
607лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1036лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
800лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
914лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
598лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
523лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
538лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
894лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
964лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
501лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
639лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
648лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1926лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1733лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1179лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1211лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1691лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
689лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
966лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2518лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
704лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
852лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
615лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2763лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
507лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1869лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2084лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1549лв
19-23 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3099лв
19-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2182лв
19-23 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4364лв
19-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3084лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
540лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
738лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3873лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5455лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3819лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1814лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1959лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1080лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1512лв
20-27 Юни
2 възрастни, 16 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1475лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2852лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2645лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2711лв
20-27 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2066лв
20-27 Юни
2 възрастни, 16 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1750лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1587лв
21-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1321лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2311лв
21-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
907лв
21-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2474лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1475лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1080лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2311лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1587лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3181лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2251лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1475лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2852лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1959лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
864лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1180лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1080лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1180лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1080лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
648лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
907лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1322лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
864лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1630лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
864лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1119лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
885лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1475лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1180лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1770лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
756лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1296лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1033лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2267лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1555лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3632лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1361лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1981лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2494лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
885лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
648лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4075лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1134лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2798лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1651лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1651лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
540лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
738лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3148лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2311лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4111лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1981лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2834лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1134лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4552лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1587лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1361лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
648лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3359лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1651лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2311лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1587лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1361лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
14604лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1522лв
1-5 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
10675лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
945лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3051лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2831лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4480лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
680лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1981лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2000лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1119лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
819лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1630лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1134лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2326лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2190лв
1-5 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1180лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
540лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
756лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
738лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
864лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1033лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1296лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1770лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3475лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1679лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1981лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1361лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2445лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2442лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3032лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2529лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
738лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3672лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2320лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1651лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
540лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1134лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1419лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2039лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
518лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
913лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
756лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2231лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3232лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
676лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2275лв
7-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1002лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1318лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2987лв
7-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
623лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2923лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2372лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1437лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3986лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2692лв
8-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1877лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
821лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1023лв
8-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2059лв
8-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3199лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2601лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1883лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2397лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1843лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1366лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2458лв
10-15 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1627лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2102лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3086лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2229лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3370лв
10-15 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1746лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2384лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2793лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
542лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
701лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1554лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1139лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3815лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2215лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1661лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
949лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1226лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2373лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4897лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1424лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
876лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1898лв
17-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1051лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
2531лв
17-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
814лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
6242лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
678лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1941лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3164лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2373лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1898лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3164лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2531лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2378лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2069лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2792лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3205лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1799лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
997лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1274лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1404лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1009лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1286лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2642лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1168лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2450лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3536лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1485лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3281лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
2066лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1911лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1549лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2549лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3073лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4004лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2224лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1707лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
935лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1684лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1328лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
738лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1475лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1871лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
885лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1123лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1655лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1239лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1033лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1310лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1655лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1239лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4721лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
885лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3614лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2496лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1123лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3169лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
2846лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3846лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
738лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
935лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2675лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3568лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
3549лв
5-12 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
4720лв
5-12 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
2619лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2066лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1951лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2426лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
2846лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3541лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3846лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4727лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1033лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
3059лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1310лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2293лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1310лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1033лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1475лв
9-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1871лв
9-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4057лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3023лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3230лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1834лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2018лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2454лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
2572лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2403лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2173лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1699лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3437лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2543лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
731лв
16-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
987лв
16-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
2444лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
542лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
701лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3338лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
4116лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
5619лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3109лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
949лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1226лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
1594лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2278лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2069лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1051лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
876лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
814лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
678лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2600лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2184лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3601лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
2908лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2384лв
23-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
2908лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
2184лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1746лв
23-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2189лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
984лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
747лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1569лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1223лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
951лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1619лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
714лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4074лв
28.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2787лв
28.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3396лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2395лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1277лв
31.08-09.09
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
921лв
31.08-09.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1949лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1023лв
3-13 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
993лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
310лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
716лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
429лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
1419лв
3-13 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1311лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
645лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
993лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
716лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
955лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2115лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1562лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
682лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
959лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1288лв
17-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
896лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
619лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
2012лв
17-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
272лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
430лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
480лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
757лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
206лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
325лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1311лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2312лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1651лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1231лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
714лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
936лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
753лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
476лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3632лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2494лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1587лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2311лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1767лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1250лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро